Rreth nesh

Kantina Max

Verë me një vlerësim organoshqisor të shkëlqyer e mbresëlënës nga zona e Leskovikut

Kantina Max Mavrud ndodhet në zonën malore të Shqipërisë në Jug-Lindje në Leskovik. Aktualisht kantina prodhon një lloj vere të kuqe, një Blend e harmonizuar nga një kombinim kultivarësh të kuq në momentin e ambalazhimit.
Ngarkesa mesatare e vreshtit varion nga 50 deri 60kw për Hektar, mesatarisht 1,4kg rrush për rrënjë hardhi. Verërat shprehen me një vlerësim organoshqisor të shkëlqyer e mbresëlënës.

Çfarë na dallon në tregun e Verërave

Çfarë na dallon në tregun e Verërave

Vreshtat e kantinës janë kultivuar në terren malor në lartesinë 750 metra mbi nivelin e detit me kundrejtim jugor ku rrezet e djellit e rrahin nga lindja e deri në perëndim. Terreni është gëlqeror me pH 7.2. Kantina disponon 6 hektarë vreshta por me tendenca në rritje nga viti në vit të sipërfaqes së vreshtave me kultivare: Mavrud, Merlot, Pinot Noir, Debine e Bardhë, Debine e Zezë dhe Perla.

Aktualisht 4 hektarë me Mavrud, Merlot dhe Pinot i Zi janë për prodhimtarinë e verës së kuqe dhe 2 hektare me Debine të Bardhë, Debinë e Zezë dhe Perla janë për prodhimtarinë e rakisë.

Në peridhën e pjekurisë optimale rrushi arrin mesatarisht 23% Brix sheqer dhe e shprehur në alkol mesatarisht 13.5% në volum.

Çfarë na dallon në tregun e Verërave

Vreshtat e kantinës janë kultivuar në terren malor në lartesinë 750 metra mbi nivelin e detit me kundrejtim jugor ku rrezet e djellit e rrahin nga lindja e deri në perëndim. Terreni është gëlqeror me pH 7.2. Kantina disponon 6 hektarë vreshta por me tendenca në rritje nga viti në vit të sipërfaqes së vreshtave me kultivare: Mavrud, Merlot, Pinot Noir, Debine e Bardhë, Debine e Zezë dhe Perla.

Aktualisht 4 hektarë me Mavrud, Merlot dhe Pinot i Zi janë për prodhimtarinë e verës së kuqe dhe 2 hektare me Debine të Bardhë, Debinë e Zezë dhe Perla janë për prodhimtarinë e rakisë.

Në peridhën e pjekurisë optimale rrushi arrin mesatarisht 23% Brix sheqer dhe e shprehur në alkol mesatarisht 13.5% në volum.

 Historia jonë

Kultivarët Mavrud, Merlot dhe Pinot janë kultivuar gjatë regjimit komunist në vitet 1980 në zonën e Leskovikut deri në lartësinë 900 metra mbi nivelin e detit dhe i kanë rezistuar shumë mirë klimës duke   dhënë rrezultate shumë te mira organoshqisore .

Gjatë viteve 1990 me rrëzimin e diktaturës shumë vreshta në Leskovik dhe mbarë Shqipërinë u shkatëruan.

Familja e Kantinës Max Mavrud me origjine te vjetër nga kjo zonë investoi per ti dhënë edhe njëhere zonës së Leskovikut një identitet që të njihej ndërkombëtarisht për prodhimin supercilësore duke zgjedhur pikërisht këto varjetete autoktone si Debinë e Bardhë dhe e Zezë dhe në kultivarë internacional pasi këto kultivarë kishin lënë gjurmë në historinë e zonës së Leskovikut.

 Historia jonë

Kultivarët Mavrud, Merlot dhe Pinot janë kultivuar gjatë regjimit komunist në vitet 1980 në zonën e Leskovikut deri në lartësinë 900 metra mbi nivelin e detit dhe i kanë rezistuar shumë mirë klimës duke   dhënë rrezultate shumë te mira organoshqisore .

Gjatë viteve 1990 me rrëzimin e diktaturës shumë vreshta në Leskovik dhe mbarë Shqipërinë u shkatëruan.

Familja e Kantinës Max Mavrud me origjine te vjetër nga kjo zonë investoi per ti dhënë edhe njëhere zonës së Leskovikut një identitet që të njihej ndërkombëtarisht për prodhimin supercilësore duke zgjedhur pikërisht këto varjetete autoktone si Debinë e Bardhë dhe e Zezë dhe në kultivarë internacional pasi këto kultivarë kishin lënë gjurmë në historinë e zonës së Leskovikut.